Magdalena Karciarz

– doktor nauk humanistycznych, absolwentka Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalizacja: Elektroniczne Serwisy Informacyjne. Bibliotekarz dyplomowany, wykładowca, od 2004 pracownik Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. Prezes Stowarzyszenie Trenerów i Praktyków Relaksacji „Przestrzeń”.

Moje publikacje
oraz projekty

Konferencje, w których brałam udział 

Szkolenia, w których uczestniczyłam

Miejsca, w których pracowałam 

Wykształcenie

Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, Studia magisterskie: Arteterapia

Uniwersytet Wrocławski, Stacjonarne Studia Doktoranckie Wydziału Filologicznego. 

11.02.2013 publiczna obrona pracy doktorskiej pt.: Biblioteki niepaństwowych szkół wyższych w Polsce w latach 1190-2012: powstanie, rozwój, perspektywy.

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Studia podyplomowe: Techniki relaksacyjne

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny, kierunek: Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo, specjalizacja: Elektroniczne Serwisy Informacyjne

Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej, Gogolin

Kwalifikacje

Nauczyciel akademicki – Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu

Bibliotekarz dyplomowany – egzamin złożony przed Komisją Egzaminacyjną w Katedrze Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej w Łodzi

Nauczyciel-bibliotekarz – uprawnienia pedagogiczne, Studium Przygotowania Pedagogicznego, Uniwersytet Wrocławski

Działalność dodatkowa

Współpraca ze Stowarzyszeniem Pomocy Chorym Onkologicznie Różowe Okulary, Wrocław, prowadzenie zajęć jogi oraz relaksacji.

Współpraca z portalem JogaSutry.pl, Kraków JogaSutry.pl, Kraków

Kurs nauczycielski Vinyasa Krama Joga, Maciej Wielobób – Kraków

Stowarzyszenie Trenerów i Praktyków Relaksacji „Przestrzeń”, Wrocław, funkcja – prezes (od maj 2012)

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Koło BWSN SBP, Wrocław, funkcja – przewodnicząca (2008-2014),

2011 nagroda Prezydenta Miasta Wrocławia za działalność w ramach SBP.

Koło Naukowe Bibliotekoznawców, Wrocław, funkcja – sekretarz